konzultační činnosti

OSTRAVA!!!

Jsme ze Zlína, z (našeho) srdce Moravy ale nedáme dopustit ani na geograficky i srdečně blízké Slezsko. A tak, když nás oslovilo samotné město Ostrava, zda bychom pro jeho zástupce nepřipravili hned několik školení, nemohli jsme odmítnout. Bo tam už nechcou na ten dygytál čumět jak ščur do ryny!

Kampaň: Konzultační činnost a odborná školení v oblasti digitálního marketingu

Nástroje: Konzultační činnost, školení

Cíl: Zvýšit digitální gramotnost pracovníků vybraných odborů Magistrátu města Ostravy